creoss

Reguliere zwemles

Vanaf de dag dat een kind 4 jaar wordt, bestaat er de mogelijkheid om uw kind in te schrijven voor de reguliere zwemles bij Rhienderoord Zwem & Sport Plezier. Inschrijven kan bij de receptie van het zwembad en hieraan zijn kosten verbonden. Uw kind komt dan op een wachtlijst te staan. Na inschrijving zal uw kind worden opgeroepen voor hun eerste spetterles.

Tijdens de eerste (spetter) zwemlessen wordt er veel aandacht besteed aan het watervrij maken van de kinderen. Onder watervrij maken wordt verstaan dat de leerlingen vertrouwd raken met de materie water en dat deze op een ontspannen wijze te water gaat maar ook zich ontspannen kunnen verplaatsen door, in en onder water. Kinderen leren ontspannen drijven in borst- en rugliging. Voldoen de leerlingen aan de eindnormen van de spetterlessen dan stromen ze door naar de reguliere zwemlessen.

De spetterlessen worden gegeven op maandag, dinsdag en woensdagmiddag van 15.00 uur – 15.45 uur. De groepsgrootte bedraagt 8 leerlingen.

Tijdens de reguliere zwemlessen stromen de leerlingen individueel door zodra ze de vaardigheden van de lesgroep beheersen. Per lesgroep zal er individueel op niveau worden geoefend.

De reguliere lessen zijn van maandag- tot woensdagmiddag en duren 45 minuten. De groepsgrootte is maximaal 10 leerlingen per instructeur met uitzondering van de afzwemgroepen.

Inschrijven

Geef uw kind direct op voor zwemles via zwemles@rhienderoord.nl of loop even bij ons binnen!