creoss

Buurtsportcoach

Voor de Gemeente voeren we een tweetal taken uit. Dit zijn de Buurtsportcoach en de JOGG regisseur.

Buurtsportcoach:

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in buurtsportcoaches. Ook de gemeente Brummen heeft hiervoor gekozen.

Buurtsportcoaches gaan actief aan de slag in de gemeente Brummen. Door contacten te zoeken met verschillende partijen, (scholen, welzijn, zorginstellingen, bedrijven, verenigingen en bonden) proberen we samenwerkingsverbanden op te zetten die het beweegaanbod kunnen vergroten.

Het BALM-project, het BOR-project, de Happy Day`s, zijn voorbeelden van activiteiten die voortkomen uit verschillende samenwerkingsverbanden.

Tevens werken de buurtsportcoaches binnen Rhienderoord als adviseurs. Mensen die persoonlijk advies willen over bewegen kunnen bij ons terecht. Uw buurtsportcoaches zijn Jacco Peelen, Femke Grolman en Yolanda Jansen (buurtsportcoach@rhienderoord.nl)

JOGG regisseur:

JOGG is een landelijke beweging waarbij iedereen zich in stad, dorp of wijk inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. De JOGG-beweging richt zich op allerlei acties zoals meer aandacht voor voeding en beweging op school, betere sport- en speelfaciliteiten en voorlichting aan ouders. Samenhang in activiteiten, publiek-private samenwerking en sociale marketing vormen belangrijke onderdelen van de JOGG-aanpak.

Brummen is ook één van de gemeentes die, samen met Apeldoorn, Lochem en Voorst zich heeft aangesloten bij de JOGG-Beweging. We gaan ons inzetten voor een gezonde omgeving en een gezonde jeugd.

De Bikkeltraining is al een voorbeeld; door samenwerking te zoeken met welzijn, zorg en sport is er een leuke training voor kinderen tot stand gekomen die kinderen helpen gezond te leven en met plezier te sporten. De JOGG regisseur is Yolanda Jansen (jogg@rhienderoord.nl)